แสเถา

Sae thao

แสเถา เป็น ใบรูปไข่ โคนรูปหัวใจ ช่อดอกแบบช่อกระจุก ดอกขนาดใหญ่กว่าจิงจ้อผี ดอกสีฟ้าอมม่วง โคนด้านในสีขาว

ดอกแสเถา ดอกสีฟ้าอมม่วง กลีบขนาดใหญ่กว่า แต่กลีบเลี้ยงแคบกว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่อสามัญ: Little blue hat, Sky blue cluster vine

ชื่ออื่น: แส

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.