จิงจ้อนวล

Chingcho nuan

จิงจ้อนวล เป็น ไม้เถาล้มลุก ลำต้นเกลี้ยง ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5.5-13 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. หูใบเทียมขนาดเล็ก 2 อัน

ดอกจิงจ้อนวล ช่อดอกมี 1-5 ดอก ก้านช่อยาว 3-4.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-1.6 ซม. ปลายก้านหนา กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 1-1.2 ซม. โค้งเว้า ปลายกลม เส้นกลางกลีบเป็นสัน ปลายมีติ่งแหลม ดอกรูปแตร สีเหลืองหรือครีม ยาว 3-4.2 ซม. ปลายแยกเป็นห้าเหลี่ยมตื้น ๆ ปลายกลีบด้านนอกมีขนเป็นกระจุก อับเรณูไม่บิดเวียน ยาวประมาณ 4 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.6-1.8 ซม.

ผลจิงจ้อนวล ผลรูปกรวย ยาว 1.2-1.5 ซม. สีน้ำตาล เกลี้ยง เมล็ดรูปสามเหลี่ยมกลม ๆ ยาว 4-5 มม. มีขนหนาแน่น

จิงจ้อนวล พบที่จีนตอนใต้และเวียดนาม ในไทยพบทุกภาค ทางภาคใต้จนถึงชุมพร ขึ้นตามข้างทางหรือชายป่า ใกล้แหล่งน้ำหรือลำธาร ความสูง 100-800 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Merremia bambusetorum Kerr

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: จิงจ้อนวล, จิงจ้อเหลืองอ่อน (ภาคกลาง)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - น้ำตกภูละออ ศรีสะเกษ)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.