จิงจ้อนวลเล็ก

Chingcho Nuan Lek

จิงจ้อนวลเล็ก เป็น ไม้เถาล้มลุก ลำต้นมีขนหยาบหรือเกลี้ยง มีรากตามลำต้น ใบรูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปแถบ ยาว 2-6 ซม. ปลายมีติ่งหรือเว้าตื้น โคนกลม ตัด มีติ่งหรือเป็นเงี่ยง แผ่นใบด้านล่างมีขนหยาบยาวหรือเกลี้ยง ก้านใบยาว 1-5 มม. หรือยาวได้ถึง 2 ซม.

ดอกจิงจ้อนวลเล็ก ส่วนมากมี 1-4 ดอกในแต่ละช่อ ก้านช่อยาว 1.5-7.5 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 1-2 มม. ติดทน ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน กลีบคู่นอกยาว 3-5 มม. ขอบมีสีเข้ม 3 กลีบในยาวประมาณ 6 มม. ดอกรูปแตร สีเหลืองอ่อน มีแถบกลางสีเข้ม เกลี้ยง ยาว 1-1.8 ซม. รังไข่เกลี้ยง

ผลจิงจ้อนวลเล็ก ผลรูปไข่เกือบกลม ยาว 6-7 มม. เปลือกบาง เกลี้ยง เมล็ดรูปสามเหลี่ยมรี ยาวประมาณ 3 มม. มักมีขนปุยที่ขอบและขั้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Merremia hirta (L.) Merr.

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: จิงจ้อ (นราธิวาส); จิงจ้อนวล, จิงจ้อนวลเล็ก (ทั่วไป)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.