จิงจ้อเหลือง

Chingcho lueang

จิงจ้อเหลือง เป็น ไม้เถาล้มลุก เกลี้ยงหรือมีขนยาวตามลำต้น แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ และช่อดอก ใบรูปฝ่ามือจักตื้น ๆ หรือแฉกลึก 3-7 แฉก กว้าง 4-15.5 ซม. ยาว 5-18 ซม. โคนรูปหัวใจ ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ หรือเกือบเรียบ ก้านใบยาว 1-4 ซม.

ดอกจิงจ้อเหลือง ก้านช่อยาว 2-15 ซม. มีหนึ่งหรือหลายดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ปลายหนา ใบประดับรูปลิ่มแคบ กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 1.4-1.8 ซม. ขยายในผล มีต่อมโปร่งแสง กลีบคู่นอกด้านนอกมีขนหยาบยาว 3 กลีบด้านในเกลี้ยง ดอกรูปแตร สีเหลือง ด้านในบางครั้งมีสีแดงเข้ม ยาว 2.5-5.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่เกลี้ยง

ผลจิงจ้อเหลือง ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม. เปลือกบาง เมล็ดรูปไข่มน ยาวประมาณ 7 มม.

จิงจ้อเหลือง พบที่อินเดีย ศรีลังกา เนปาล จีน พม่า ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่งในป่าเสื่อมโทรม ชายป่า หรือข้างถนน ความสูง 100-1600 เมตร ทั้งต้นใช้รักษาอาการปัสสาวะอักเสบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Merremia vitifolia xxx

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่อพ้อง: Convolvulus vitifolius Burm. F.

ชื่ออื่น: จิงจ้อขน, จิ้งจ้อหลวง, จิงจ้อเหลือง, จิงจ้อใหญ่ (ภาคเหนือ); จี้จ้อ, จี้จ้อม, เถาจี้จ้อ (เลย)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ - เขาแหลม กาญจนบุรี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.