จิงจ้อเหลี่ยม

Chingcho liam

จิงจ้อเหลี่ยม เป็น ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 4 ม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบรูปไข่ แกมรูปขอบขนาน หรือรูปหัวใจ ยาว 4-14 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 2-10 ซม. มีสันคล้ายปีก ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ส่วนมากมี 1-3 ดอก ก้านช่อยาว 0.5-3 ซม. ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 1-2.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. ขยายในผลยาวได้ถึง 4 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1.5-2 ซม. ขยายในผล

ดอกจิงจ้อเหลี่ยม ดอกรูปแตร สีขาว ยาว 3.5-4 ซม. ปลายจักคล้ายมี 10 กลีบ กลางกลีบมีแถบ เกลี้ยง อับเรณูบิดเวียน ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ยอดเกสรจัก 2 พู

ผลจิงจ้อเหลี่ยม ผลแห้งแตก มี 2-4 กระเปาะกลม ๆ แบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ผนังเชื่อมติดกันบางใสครึ่งบนคล้ายฝา มี 2-4 เมล็ด รูปไข่แกมสามเหลี่ยม สีดำ ยาวประมาณ 6 มม. เกลี้ยง

จิงจ้อเหลี่ยม พบที่แอฟริกา อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามข้างทาง ริมลำธาร หรือชายหาด ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร รากมีสรรพคุณขับพิษ ขับปัสสาวะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Operculina turpethum (L.) Silva Manso

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: จิ้งจ้อแดง (ภาคกลาง); จิงจ้อเหลี่ยม (ภาคเหนือ)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - ขนอม นครศรีธรรมราช)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.