จิงจ้อเขาขาด

Chingcho khao khat

จิงจ้อเขาขาด เป็น ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 10 ม. น้ำยางสีขาว ใบรูปไข่กว้าง ยาว 9.5-1.5 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาว 3.5-8.5 ซม.

ดอกจิงจ้อเขาขาด ช่อดอกแบบช่อกระจุก ยาว 11-24 ซม. มี 2-4 ดอก ใบประดับรูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 3.3 ซม. ติดทน ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงขยายในผล คู่นอกรูปไข่กลับแคบ ๆ ยาวประมาณ 4.5 ซม. 3 กลีบในรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 ซม. ดอกรูประฆัง สีขาว ยาว 7.5-9 ซม. มี 5 กลีบ ปลายกลีบรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม เกสรเพศผู้ 5 อัน จุดติดบนหลอดกลีบมีขนสั้นนุ่ม เหนือจุดติดมีเกล็ดรูปไข่กลับยาวประมาณ 5 มม. ก้านชูอับเรณูยาว 2-2.6 ซม. อับเรณูยาว 7-9 มม. บิดเวียน จานฐานดอกเป็นวง รังไข่มี 4 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยาว 2.7-3 ซม. ยอดเกสรจัก 2 พู

ผลจิงจ้อเขาขาด ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ รูปไข่กลับ ยาว 1.5-1.7 ซม. ผนังบางใสครึ่งบน แต่ละกระเปาะมีเมล็ดเดียว รูปไข่ ยาว 6-7 มม. มีขั้วสีเหลืองที่โคน

จิงจ้อเขาขาด พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นบนเขาหินปูนในป่าเบญจพรรณ ความสูงประมาณ 200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Remirema bracteata Kerr

วงศ์ Convolvulaceae

สกุล Remirema Kerr มีชนิดเดียว และเป็นสกุลพืชถิ่นเดียวของไทย คล้ายสกุล Operculina ที่ผลมีผนังเชื่อมติดกัน และไม่มีเกล็ดบริเวณเหนือจุดติดของเกสรเพศผู้ ซึ่งคล้ายกับสกุล Lepistemon และ Paralepistemon

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.