โคลงเคลงขนต่อม

Khong Khleng khon tom

โคลงเคลงขนต่อม เป็น ไม้พุ่ม หรือกึ่งเลื้อย สูง 1-2 ม. มีขนหยาบแข็งเป็นต่อมตามส่วนต่าง ๆ ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ ยาว 5-15 ซม. โคนกลมหรือเว้าตื้น ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบออกจากโคนข้างละ 2 เส้น เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาวได้ถึง 3 ซม.

ดอกโคลงเคลงขนต่อม ช่อดอกแบบกระจุกสั้น ๆ ออกตามซอกใบ มีได้ถึง 15 ดอก ฐานดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปเส้นด้าย ยาวเท่า ๆ ฐานดอก ดอกสีขาว มี 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 0.8-1 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียงเป็น 2 วง อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. มีรูเปิดที่ปลาย แกนอับเรณูมีรยางค์เป็นเดือยเล็ก ๆ ด้านข้าง รังไข่มี 5 ช่อง

ผลโคลงเคลงขนต่อม ผลสดมีหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. สุกสีน้ำเงิน

โคลงเคลงขนต่อม มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ แถบประเทศเม็กซิโกถึงโบลิเวีย เป็นวัชพืชทั่วไปในเขตร้อน ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบชื้นที่เปิดโล่ง และสวนยาง ใบขยี้ใช้พอกแผลสดเพื่อห้ามเลือด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Clidemia hirta (L.) D. Don

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Melastoma hirtum L.

ชื่อสามัญ: Koster’s curse

สกุล Clidemia D. Don พบเฉพาะในอเมริกาใต้เขตร้อน มีประมาณ 120 ชนิด ในไทยขึ้นเป็นวัชพืช ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์กรีกโบราณ Cleidemus

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 417-419.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.