โคลงเคลงเลื้อย

Khlong Khleng lueai
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

โคลงเคลงเลื้อย เป็น ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยชูยอดตามพื้น มีรากตามข้อ มีขนตามกิ่งอ่อนและแผ่นใบ ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ ยาว 1-7 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ มีขนแหลม เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 1-2 ซม.

ดอกโคลงเคลงเลื้อย ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านดอกสั้น ฐานดอกและกลีบเลี้ยงรูปถ้วยมีขนรูปดาวมีก้านหนาแน่น กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.5-1 ซม. พับงอกลับ มีสันกลางกลีบ ดอกสีชมพูอมม่วง มี 5-6 กลีบ รูปรีกว้าง โคนเรียวแคบ ยาว 2-2.8 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน อันยาว 5 อัน โค้งคล้ายตะขอ อับเรณูสีม่วงหรือชมพู อันสั้น 5 อัน อับเรณูตรงสีเหลือง รยางค์ที่โคนจัก 2 พู รังไข่มี 5 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้อันยาว โคนมีขนยาว

ผลโคลงเคลงเลื้อย ผลแห้งแตก รูปรีกว้าง ยาว 0.6-1 ซม. เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก มีริ้วและรูพรุน

โคลงเคลงเลื้อย มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา เป็นไม้ประดับ เมล็ดไม่พัฒนา ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Osbeckia rotundifolia Sm.

ชื่อสามัญ: Pink lady, Spanish shawl

ชื่ออื่น: โคลงเคลงเลื้อย, โคลงเคลงแอฟริกา (ทั่วไป)

สกุล Dissotis Benth. มีมากกว่า 100 ชนิด พบเฉพาะในแอฟริกา ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dissos” 2 แบบ ตามลักษณะของเกสรเพศผู้

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.