เคลงย้อย

Khleng yoi

เคลงย้อย เป็น ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-2 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 9.5-20 ซม. แผ่นใบหนา เส้นใบออกใกล้โคนข้างละ 1 เส้น มีเส้นขอบในบาง 1 คู่ ไร้ก้านหรือก้านใบยาวได้ถึง 1.5 ซม.

ดอกเคลงย้อย ช่อดอกแบบกระจุกแยกแขนงออกตามซอกใบหรือตามข้อ ยาว 10-30 ซม. ก้านช่อยาว 5-15 ซม. ก้านดอกยาว 5-6 มม. ฐานดอกรูประฆัง ยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ 5 กลีบ ดอกสีขาว มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 8-9 มม. เกสรเพศผู้ยาวเท่าๆ กัน อับเรณูยาวประมาณ 8 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้

ผลเคลงย้อย ผลสีชมพู กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม.

เคลงย้อย พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1700 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Medinilla alpestris (Jack) Blume

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Melastoma alpestris Jack

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: มนตรี ธนรส)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 435.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.