เคลงแดง

Khleng Deang

เคลงแดง เป็น ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 1 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5-11.5 ซม. โคนโอบรอบกิ่ง เส้นใบออกใกล้โคนข้างละ 1 เส้น มีเส้นขอบในบาง 1 คู่ ไร้ก้าน

ดอกเคลงแดง ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 4-8 ซม. ก้านยาว 1.5-3 ซม. เป็นเหลี่ยมหรือปีกบาง ๆ ส่วนมากมีดอกหนาแน่น ก้านดอกยาว 0.8-1 ซม. ฐานดอกรูประฆัง ยาว 5-6 มม. มีริ้วตื้น ๆ กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ 4-5 กลีบ ดอกสีม่วงอมชมพู มี 4-5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวได้ถึง 1.2 ซม. เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กัน อับเรณูยาว 5-7 มม.

ผลเคลงแดง ผลสีแดงหรืออมส้ม รูปคนโท เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม.

เคลงแดง พบที่สุมาตรา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ตราด และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 800-900 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Medinilla curtisii Hook. f.

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Medinilla elliptica Craib

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - เขาเหมน นครศรีธรรมราช)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 434-438.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.