เคลงใบเวียน

Khleng bai wian

เคลงใบเวียน เป็น ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-2 ม. ใบเรียงเวียนรอบข้อ 4-5 ใบ รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 7-16 ซม. เส้นใบออกใกล้โคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 1.5-3 ซม.

ดอกเคลงใบเวียน ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มออกตามซอกใบหรือข้อในกิ่งแก่ ยาวไม่เกิน 3 ซม. ก้านช่อยาว 0.5-1 ซม. มี 6-8 ดอกในแต่ละช่อ ก้านดอกสั้น ฐานรองดอกรูประฆัง ยาว 0.7-1 ซม. ขอบเกือบเรียบ ดอกสีขาวหรืออมชมพู มี 4 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 0.8-1 ซม. เกสรเพศผู้วงนอกยาวประมาณ 1.5 ซม. วงในยาว 7-9 มม.

ผลเคลงใบเวียน ผลสีชมพู รูปคนโท เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ขอบวงกลีบเลี้ยงยาว 4-5 มม.

เคลงใบเวียน พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา และภาคใต้ของไทยที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Medinilla radicans (Blume) Blume

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Melastoma radicans Blume

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล - เขาหลวง นครศรีธรรมราช)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
xxx

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.