เคลงหิน

Khleng hin

เคลงหิน เป็น ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-2 ม. เกลี้ยง มักมีตุ่มกระจาย ใบเรียงตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 7-13 ซม. โคนรูปลิ่มเป็นครีบหรือมีติ่ง เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ไร้ก้านหรือมีก้านยาวได้ถึง 4 มม.

ดอกเคลงหิน ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ยาว 1.5-2.5 ซม. ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ ก้านดอกยาว 3-4 มม. ฐานดอกรูประฆัง ยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ดอกสีขาวหรือชมพู มี 4-5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 5-7 มม. เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กัน อับเรณูยาวประมาณ 5 มม.

ผลเคลงหิน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. สุกสีแดง

เคลงหิน พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขึ้นตามคบไม้หรือโขดหินในป่าพรุ ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1400 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Medinilla rubicunda (Jack) Blume

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Melastoma rubicundum Jack, Medinilla emarginata Craib

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล - ภูกระดึง เลย)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 437-438.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.