โคลงเคลงผลแห้ง

Khlong Khleng phon haeng

โคลงเคลงผลแห้ง เป็น ไม้พุ่ม สูง 1-2.5 ม. มีขนแข็งเอนตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน และฐานดอก ใบรูปใบหอก ยาว 8-12 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.

ดอกโคลงเคลงผลแห้ง ช่อดอกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ดอกจำนวนมาก ใบประดับยาวประมาณ 8 มม. ด้านนอกมีขนยาว ฐานดอกยาว 5-7 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาว 5-7 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน แกนอับเรณูวงนอกยาวประมาณ 9 มม. รยางค์ยาว 0.8-1 ซม. วงในสั้นกว่าวงนอก รังไข่ปลายมีขนแข็ง

ผลโคลงเคลงผลแห้ง ผลแห้งแตกด้านบน รูปรีกว้าง ยาว 0.6-1 ซม.

โคลงเคลงผลแห้ง พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง ที่โล่งบนลานหิน ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Melastoma pellegrinianum (H. Boissieu) Karst. Mey.

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Dissotis pellegriniana H. Boissieu

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 438-448.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.