โคลงเคลงญวน

Khlong Khleng Yuan

โคลงเคลงญวน เป็น ไม้พุ่ม สูงได้ประมาณ 3 ม. กิ่งมีขนแข็งสีน้ำตาลแดง ขนยาวตามแผ่นใบทั้งสองด้านและใบประดับ ขนแข็งรูปดาวเป็นติ่งหนาแน่นตามฐานดอก และผล ใบรูปขอบขนาน ยาว 3-9 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 2 ซม.

ดอกโคลงเคลงญวน ช่อดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่งมี 3-5 ดอก ใบประดับยาวประมาณ 5 มม. ฐานดอกยาว 1-1.3 ซม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาวประมาณ 7 มม. กลีบดอก 4-5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. แกนอับเรณูยาวเท่า ๆ อับเรณู วงในแกนอับเรณูไม่ยื่นยาว รังไข่ปลายมีขนแข็ง ผลยาว 1.2-1.4 ซม.

โคลงเคลงญวน พบที่พม่าและภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง ที่โล่งบนลานหินทราย ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Osbeckia saigonensis Kuntze

ชื่ออื่น: โคลงเคลงขน (ปราจีนบุรี); โคลงเคลงญวน (ทั่วไป); ม่ายะ (ชอง-ตราด); เอ็นอ้า (อุบลราชธานี)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 438-448.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.