โคลงเคลงตัวผู้

Khlong khleng tua phu
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

โคลงเคลงตัวผู้ เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. กิ่งเป็นเหลี่ยม แผ่นใบ ฐานดอก และผลมีขนยาวหนาแน่น ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 1-2 ซม. ก้านสั้นมากหรือเกือบไร้ก้าน โคนกลม เส้นโคนใบข้างละ 1-3 เส้น

ดอกโคลงเคลงตัวผู้ ดอกออกเป็นกระจุกหรือออกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ฐานดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาวประมาณ 1 มม. กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวเท่าๆ กัน อับเรณูเรียวยาวประมาณ 2 มม. ไม่มีจะงอย รังไข่ปลายมีขนประปราย ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-5 มม.

ผลโคลงเคลงตัวผู้ ผลรูประฆัง ยาว 4-5 มม.

โคลงเคลงตัวผู้ พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือ ขึ้นตามที่โล่งหรือทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะ ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Osbeckia cochinchinensis Cogn.

วงศ์ Melastomataceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 452.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.