เคลงก้านแดง

Khleng kan deang

เคลงก้านแดง เป็น ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 1.5 ม. มีหัว ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปใบหอก ยาว 5-24 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านล่างมักมีสีม่วงอมแดง เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 0.3-1.5 ซม.

ดอกเคลงก้านแดง ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 2-6 ซม. ก้านช่อยาว 1-3 ซม. ดอกจำนวนมาก ใบประดับและใบประดับย่อยรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ติดทน ฐานดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงขอบสูง 1-1.5 มม. จักตื้น ๆ ดอกสีขาว โคนมีสีแดงแต้ม กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 5-7 มม. ปลายแหลม หนา เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 5-6 มม. ปลายโค้ง โคนมีเดือยสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย

ผลเคลงก้านแดง ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. สุกสีส้มหรือแดง

เคลงก้านแดง พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา ซูลาเวสี และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Pachycentria constricta (Blume) Blume

วงศ์ Melastomataceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 462-468.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.