เคลงใบหยาบ

Khleng bai yap

เคลงใบหยาบ หรือ เคลงกนก เป็น ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 4 ม. ใบรูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 5-10 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น แผ่นใบข้างหนา ด้านบนมีรอยย่น ด้านล่างสีม่วงอมแดง ก้านใบยาว 1-1.7 ซม.

ดอกเคลงใบหยาบ ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 2-6 ซม. ก้านช่อยาว 1-3 ซม. แต่ละช่อมี 2-7 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1-3 มม. ฐานรองดอกยาว 4-8 มม. กลีบเลี้ยงขอบสูงประมาณ 1-1.5 มม. จักตื้น ๆ ดอกสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีขาว กลีบรูปไข่หรือรูปรี ยาว 1.2-1.8 ซม. ปลายแหลม โคนตัด เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวไม่เท่ากัน ปลายมีจะงอยยาว โคนมีเดือยสั้น ๆ อับเรณูวงนอกยาว 0.6-1 ซม. วงในยาว 5-7 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ยอดเกสรเป็นตุ่ม

ผลเคลงใบหยาบ ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. สุกสีแดง ขอบกลีบเลี้ยงสูง 4-5 มม.

เคลงใบหยาบ (เคลงกนก) พบที่คาบสมุทรมลายู และทางภาคใต้ของไทยที่เขาหลวงและเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Pachycentria varingaefolia (Blume) Blume

วงศ์ Melastomataceae

ชื่อพ้อง: Melastoma varingiaefolium Blume, Medinilla varingiifolia (Blume) Nayar

ชื่ออื่น: เคลงใบหยาบ (ทั่วไป), เคลงกนก

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปาจรีย์ อินทะชุบ - เขานัน นครศรีธรรมราช)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 462-468.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.