เอนอ้าขนแข็ง

En A khon khaeng
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เอนอ้าขนแข็ง เป็น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 20-70 ซม. ใบเดี่ยว ส่วนมากเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1-6 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม เส้นใบมี 1-2 คู่ ออกจากโคน แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มประปราย ก้านใบยาว 0.2-0.3 ซม.

ดอกเอนอ้าขนแข็ง ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่ง มีได้ประมาณ 10 ดอก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอย่างละ 4 กลีบ ฐานดอกยาว 0.5 ซม. เป็นติ่งเรียงเป็นวงแหวน 3-4 วง มีขนแข็งตามขอบ กลีบเลี้ยงยาว 0.4-0.6 ซม. มีขนแข็ง กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 0.7-1 ซม. เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ผู้เรียง 2 วง อับเรณูเรียวยาว ปลายเป็นจะงอย ยาว 0.3-0.4 ซม. รังไข่สั้นกว่าฐานดอก ปลายมีขนแข็ง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 0.8 ซม.

ผลเอนอ้าขนแข็ง ผลแบบผลแห้งแตก รูปคนโท ยาว 0.7-0.8 ซม.

เอนอ้าขนแข็ง พบเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีและตาก ใกล้ชายแดนพม่า ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูนเตี้ย ๆ ระดับความสูง 200-300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Osbeckia setoso-annulata Geddes

วงศ์ Melastomataceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.