ถั่วลาย

thua lai

ถั่วลาย เป็น ไม้เถา ลำต้นมีขนยาว หูใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 2-3 มม. ใบประกอบมี 3 ใบย่อย ก้านยาว 2.5-6 ซม. ใบย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 2.5-10 ซม. ใบด้านข้างขนาดเล็กกว่าใบปลาย เบี้ยวเล็กน้อย แผ่นใบมีขนกระจายทั้งสองด้าน ก้านใบสั้น

ดอกถั่วลาย ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ๆ มี 2-4 ดอก ก้านช่อยาว 2.5-7 ซม. ใบประดับรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 6-9 มม. ใบประดับย่อยรูปรี แนบติดกลีบเลี้ยง ยาวกว่าใบประดับ กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปแถบขนาดเล็กไม่เท่ากัน 2 กลีบบนเชื่อมติดกัน ดอกสีขาว ชมพู หรืออมม่วง กลีบกลางกลม ยาว 2-3 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ โคนมีขนยาว มีเดือยสั้น ๆ กลีบปีกและกลีบคู่ล่างขนาดเล็ก กลีบปีกรูปเคียว ข้างหนึ่งมีติ่ง เกสรเพศผู้ติด 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 9 อัน อีกกลุ่มหนึ่งมี 1 อัน รังไข่ไร้ก้าน ก้านเกสรเพศเมียแบน ปลายมีขน

ผลถั่วลาย ฝักแบนรูปแถบ ยาว 7-13 ซม. ปลายมีจะงอย แตกบิดเวียน มี 7-15 เมล็ด รูปรี ยาว 4-5 มม. มีขั้ว

ถั่วลาย มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไป อนึ่ง ยังมีความสับสนกับ C. molle Mart. ex Benth. ซึ่งใบประดับและใบประดับย่อยขนาดเล็กกว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Centrosema pubescens Benth.

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae)

ชื่อพ้อง: -

ชื่อสามัญ: Butterfly pea

ชื่ออื่น: ถั่วลาย (กรุงทพฯ); ถั่วสะแดด (ปราจีนบุรี)

สกุล Centrosema (DC.) Benth. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Faboideae เผ่า Phaseoleae มีประมาณ 45 ชนิด ส่วนมากพบในทวีปอเมริกา ในไทยมีชนิดเดียว

ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kentron” เดือย และ “sema” กลีบกลาง หมายถึงกลีบกลางมีเดือย

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Sa, S. and M.G. Gilbert. (2010). Fabaceae (Centrosema). In Flora of China Vol. 10: 202.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.