เถากระดึงช้าง

thao kradueng chang

เถากระดึงช้าง เป็น ไม้เถา ยาวได้ถึง 5 ม. ลำต้นมีขนยาวสีเงิน ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 6-17 ซม. ปลายมน มีติ่งแหลม แผ่นใบด้านล่างมีขนกระจาย ก้านใบยาว 0.5-2 ซม.

ดอกเถากระดึงช้าง ช่อดอกสั้น ส่วนมากมี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวได้ถึง 1.2 ซม. ร่วงเร็ว มีขนหนาแน่น กลีบเลี้ยง 3 กลีบนอกรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 1.2-2 ซม. มีขนหยาบด้านนอก กลีบคู่ในกว้างกว่าเล็กน้อย ขยายในผล ดอกรูปแตร สีม่วงอมแดง ยาว 5-6.3 ซม. ปลายเรียบหรือเป็นติ่งสั้น ๆ เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน ยาว 2.6-3.4 ซม. จานฐานดอกจัก 5 พู ตื้น ๆ รังไข่เกลี้ยง มี 2 ช่อง เกสรเพศเมียยาว 3.6-4 ซม.

ผลเถากระดึงช้าง ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. เกลี้ยง เมล็ดยาว 3-4.5 มม.

เถากระดึงช้าง พบที่อินเดีย พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ แทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมสนเขา ความสูง 100-800 เมตร รากหนา ทนไฟและความแห้งแล้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Argyreia lanceolata Choisy

วงศ์ Convolvulaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 350-351.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.