เถาสองสลึง

thao song salueng

เถาสองสลึง เป็น ไม้เถา ยาว 1-2 ม. มีขนยาวหนาแน่นตามลำต้น แผ่นใบด้านล่าง ใบประดับ ใบประดับย่อย และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปหัวใจ ยาว 2.5-9 ซม. ก้านใบยาว 1.5-6 ซม.

ดอกเถาสองสลึง ช่อดอกเป็นกระจุกแน่นติดบนวงใบประดับ ก้านช่อยาวได้ถึง 7 ซม. ใบประดับรูปเรือ ยาว 2.5-5.5 ซม. ใบประดับย่อยรูปใบพายขนาดเล็ก ดอกบานช่วงเย็นและกลางคืน ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงติดทน กลีบนอกรูปรีแกมรูปใบพาย ยาว 0.8-1 ซม. กลีบคู่ในรูปใบหอก ดอกรูปแตร สีม่วงหรือชมพู ยาว 2.5-3 ซม. ปลายจักตื้น ๆ มีแถบขนยาว เกสรเพศผู้ติดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบ รังไข่เกลี้ยง เกสรเพศผู้และเพศเมียไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก

ผลเถาสองสลึง ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. เมล็ดยาว 3-4 มม. มีขนสั้นนุ่ม

เถาสองสลึง พบที่แอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ที่โล่ง ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ipomoea pileata Roxb.

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: จิงจ้อเหลี่ยม (จันทบุรี); เถาสองสลึง (นครราชสีมา); อัญชัน (เพชรบูรณ์)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.