ตีนเป็ดแคระ

Teen Ped Krea

ตีนเป็ดแคระ หรือ โมกทะเล เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว(ไม้เฉพาะถิ่น)ของไทย มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติพบขึ้นเฉพาะบริเวณเขาหินปูนและหน้าผาชายทะเล พบเฉพาะทางภาคใต้แถบจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ ขึ้นตามเกาะหรือเขาหินปูนเตี้ยๆ ระดับความสูงไม่เกิน 100 เมตร ซึ่ง Curtis สำรวจพบครั้งแรก จากจังหวัดพังงา มีรายงานการตั้งชื่อพันธุ์ไม้ ในปี พ.ศ.2450

ตีนเป็ดแคระ หรือ โมกทะเล เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร แตกลำต้นจำนวนมาก เจริญเติบโตช้า ทนแล้งได้ดี ใบเดี่ยว ใบรูปหอกแกมรูปขอบขนานปลายแหลม โคนใบรูปลิ่ม มีเส้นกลางใบด้านบน นูนเด่น สีชมพู สวยงามมาก แตกใบเป็นกระจุก ใบเรียงเป็นวงรอบอยู่ที่ปลายยอดกิ่ง

ดอกตีนเป็ดแคระ ดอกโมกทะเล จะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ออกดอกในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ดอกสีขาว 5 กลีบ เมื่อดอกบานมีขนาดดอกประมาณ 2 cm. ดอกเล็กขนาดนี้ กำลังน่ารักเลยครับ แม้ว่า ดอกไม่มีกลิ่นหอม แต่ก็มีดอกสวย น่ารัก ทรงพุ่มสวย ใบสวยงาม สามารถนำมาปลูกใส่ไม้กระถาง ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ได้เลยครับ

ผลออกเป็นฝักคู่ เกลี้ยง ยาวได้ประมาณ 9 ซม. เมื่อฝักแก่ ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดรูปขอบขนาน ปลายกลมทั้งสองด้าน ยาวประมาณ 1 ซม. รอยบุ๋มเล็กๆ ทั่วไป มีขนครุยยาวประมาณ 2.5 มม. ขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง ออกรากได้ง่าย

"ตีนเป็ดแคระ" หรือ "โมกทะเล" เป็นพรรณไม้พื้นเมืองและเป็นไม้ถิ่นเดียวของไทย อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมาก อยู่ในสกุลตีนเป็ด ซึ่งมักเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ ตีนเป็ดแคระเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบสวย ดอกสวย มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้

ตีนเป็ดแคระ สามารถปรับตัวได้ดีเมื่อนำตีนเป็ดแคระที่ตามปกติเติบโตอยู่บนเขาหินปูนลงมา ปลูกในพื้นราบก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี และออกดอกตลอดปี ต่างจากตีนเป็ดแคระในถิ่นกำเนิดที่จะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเท่านั้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Alstonia curtisii King & Gamble

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: ลุงกุ๋ย @MyDokHome
*ภาพ: จาก กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ภาพ: by ปรีชา การะเกตุ - เขาสก สุราษฎร์ธานี
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.