ดาดชมพู

Dad Chompu
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ดาดชมพู ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 ซม. มีลำต้นสั้น ๆ หูใบรูปใบหอก ยาว 1-2 มม. ติดทน ใบรูปเกือบกลมหรือรูปหัวใจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 ซม. ขอบใบจักซี่ฟัน ห่างๆ เส้นโคนใบ 5 เส้น ก้านใบยาว 0.5-3 ซม. สีน้ำตาลแดง

ดอกดาดชมพู ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ก้านช่อยาว 4-7 ซม. ใบประดับคล้ายหูใบ ขนาดเล็ก ติดทน ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น สีชมพูอมม่วง ก้านดอกยาว 3-6 มม. ดอกเพศผู้ กลีบรวม 4 กลีบ กลีบคู่นอกรูปรีเกือบกลม ยาว 3-5 มม. กลีบคู่ในรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาวเท่าๆ กลีบนอก ปลายเว้า เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มม. ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันที่โคน อับเรณูสีเหลือง รูปสามเหลี่ยม ปลายตัด ดอกเพศเมีย กลีบดอก 5-7 กลีบ กลีบนอก 3 กลีบ กลีบใน 2 กลีบ คล้ายดอกเพศผู้ ฐานรองดอกมี 3 ปีก ยาวประมาณ 6 มม. รวมปีก ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน สั้น ๆ ยอดเกสรเพศเมียรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

ผลแห้งแตก ห้อยลง ยาวประมาณ 1 ซม. รวมปีก เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Begonia hymenophylla Gagnep.

วงศ์ Begoniaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.