เทียนเขาปูน

Thian Khao Pun
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนเขาปูน หรือ มีอีกชื่อว่า ม่วงกาญจนา เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ประมาณ 70 ซม. ลำต้นเรียงซิกแซกช่วงปลายกิ่ง ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม เรียวสอบ หรือมนคล้ายรูปหัวใจ ขอบจักฟันเลื่อย ปลายจักเป็นติ่งแหลม โคนมีต่อมคู่ เส้นแขนงใบข้างละ 4-6 เส้น ก้านใบยาว 1-7.5 ซม.

ดอกเทียนเขาปูน ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ห้อยลง ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยมแคบขนาดเล็ก ติดที่โคนก้านใบ กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 4 กลีบ สีเขียวอมน้ำตาลแดง กลีบคู่นอกรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม. ปลายกลีบมีติ่งแหลม กลีบคู่ในขนาดเล็ก ยาวประมาณ 3 มม. กลีบปากเป็นถุง สีม่วง ครึ่งล่างมีริ้วสีน้ำตาลแดง ปากกลีบกว้างประมาณ 1.5 ซม. ลึกประมาณ 1.8 ซม. เดือยเรียวโค้งงอ ยาวประมาณ 1 ซม. โคนสีเขียวอ่อน ดอกสีม่วง กลีบกลางรูปไข่คล้ายรูปหัวใจ ยาวประมาณ 2 ซม. พับงอ ปลายกลีบเว้าตื้น แกนกลางเป็นสันที่โคนด้านนอก กลีบปีกคู่นอกรูปไข่ เชื่อมติดกันประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ยาวประมาณ 2.3 ซม. ปลายกลีบมีสีเข้ม มีปื้นสีเหลืองสดที่โคน ปลายกลีบเว้าตื้น กลีบปีกคู่ในรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. พับงอ ปลายกลีบเว้าตื้น แคปซูลรูปกระบอง เกลี้ยง ยาว 1.5-2.5 ซม.

เทียนเขาปูน เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่กาญจนบุรี บริเวณถ้ำปูน อำเภอเมือง และสลักพระ อำเภอศรีสวัสดิ์ ขึ้นในป่าเบญจพรรณที่เป็นหินปูน ความสูงประมาณ 100 เมตร คล้ายกับ เทียนผาไทย Impatiens nalampoonii T. Schimizu ที่พบทางภาคเหนือและภาคกลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens jiewhoei Triboun & Suksathan

วงศ์ Balsaminaceae

คำระบุชนิด "jiewhoei" ตั้งเป็นเกียรติแก่นาย Tan Jiew-Hoe ประธานสมาคมการทำสวนของสิงค์โปร์ (Singapore Gardening Society) ผู้สนับสนุนให้ผู้ค้นพบศึกษาพรรณไม้วงศ์เทียนในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Gardens' Bulletin Singapore ฉบับ 61 เล่มที่ 1 ปีค.ศ. 2009 หน้าที่ 168 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ P. Triboun, H. Boonnuang & K. Keeratikiat 3893 (holotype: BK; isotypes: QBG, SING) ที่เก็บจากถ้ำเขาปูน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ; เขาปูน กาญจนบุรี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61 (1): 168.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.