เทียนดารณี

Thian Darani
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนดารณี เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ประมาณ 50 ซม. ใบเรียงเวียน รูปไข่ ยาวได้ประมาณ 6.5 ซม. ใบตามปลายกิ่งขนาดเล็กกว่าตามลำต้น ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่ม กลม มักเบี้ยว แผ่นใบบาง ขอบจักซี่ฟัน โคนมีต่อมยาว 2 ต่อม ก้านใบยาวได้ถึง 4 ซม.

ดอกเทียนดารณี ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ตามซอกใบ ห้อยลง ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. ใบประดับขนาดเล็กติดที่โคนก้านดอก กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 4 กลีบ กลีบคู่นอกรูปไข่เกือบกลม เบี้ยวเล็กน้อย ขนาดประมาณ 5 มม. กลีบคู่ในรูปรี ยาวประมาณ 2 มม. กลีบปากเป็นถุง ยาวประมาณ 2.5 ซม. ปากกว้างประมาณ 1.5 ซม. เรียวแคบด้านโคน เดือยพับงอ ยาวประมาณ 8 มม. ปลายจักเป็นพูเล็กน้อย กลีบดอกกลีบกลางรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1 ซม. พับงอกลับ ปลายมีติ่งแหลม โคนด้านนอกมีสันตื้น ๆ กลีบปีกเชื่อมติดกัน บิดเบี้ยวชัดเจน กลีบคู่นอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 ซม. เชื่อมติดกันประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ปลายแยกเป็นแฉก กลีบคู่ในรูปไข่กว้าง ยาว 0.7-1.3 ซม. ปลายกลีบเว้าตื้น ๆ มีติ่งเล็ก ๆ แคปซูลรูปกระบอง ปลายเรียวแหลม ยาวประมาณ 1.5 ซม. เกลี้ยง

เทียนดารณี เทียนดารณีเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นใต้ร่มเงาตามเขาหินปูนในป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 850 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens jiewhoei Triboun & Suksathan

วงศ์ Balsaminaceae

คำระบุชนิด "daraneenae" ตั้งเป็นเกียรติแก่นางดารณี ดีโรจนวงศ์ ประธานมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ของบริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "มิสทีน" ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการศึกษาพืชวงศ์เทียนของผู้ค้นพบ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Gardens' Bulletin Singapore ฉบับ 61 เล่มที่ 1 ปีค.ศ. 2009 หน้าที่ 164 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ P. Suksathan & M. Wongnak 4672 (holotype: QBG; isotypes: AU, BK, BKF, SING) เก็บจากเขาหินปูนเตี้ยๆ ทางไปขุนคลอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ; เชียงดาว เชียงใหม่)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61 (1): 164.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.