เทียนแม่ฮ่องสอน

Thian Mae Hong Son
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนแม่ฮ่องสอน ไม้ล้มลุก ใบเรียงเวียน รูปไข่ ยาว 3-12 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม แผ่นใบบาง เกลี้ยง ก้านใบยาว 2.5-7.5 ซม.

ดอกเทียนแม่ฮ่องสอน ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 4 กลีบ กลีบคู่นอกรูปไข่เกือบกลม ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบคู่ในขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1 มม. กลีบปากเป็นถุง ยาวประมาณ 1.7 ซม. กว้างประมาณ 2 ซม. เดือยสั้นเป็นตะขอ โค้งงอ กลีบดอกกลีบกลางรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1.6 ซม. กว้างประมาณ 1.2 ซม. มีสันเป็นปีกที่โคนด้านนอก กลีบปีกเชื่อมติดกัน กลีบคู่นอกยาวประมาณ 2 ซม. เว้าตื้น ๆ กลีบคู่ในเกือบกลม ขนาดเล็กกว่ากลีบคู่นอก แคปซูลรูปกระบอง ยาวประมาณ 2 ซม. เกลี้ยง

เทียนแม่ฮ่องสอน เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ (ฝาง) ขึ้นตามหินปูนที่โล่งในป่าเบญจพรรณ ความสูง 400-600 เมตร คล้าย เทียนผาไทย Impatiens nalapoonii T. Schimizu และ เทียนนกแก้ว Impatiens psittacina Hook.f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens hongsonensis T.Shimizu

วงศ์ Balsaminaceae

คำระบุชนิด "hongsonensis" ตั้งตามชื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานที่พบตัวอย่างพรรณไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรก ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสาร Acta Phytotaxonomica et Geobotanica เล่มที่ 28 ค.ศ. 1977 หน้าที่ 31

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: กันย์ จำนงค์ภักดี; บ้านน้ำกัด แม่ฮ่องสอน)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Shimizu, T. (1977). Some addition notes on Impatiens (Balsaminaceae) of Thailand. Acta Phytotax. Geobot. 28 (1-3): 31-34.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.