เทียนภูหลวง

Thian Phu Luang
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนภูหลวง ไม้ล้มลุก สูง 50-60 ซม. หูใบไม่มีต่อม ใบเรียงเวียน รูปใบหอกหรือรูปไข่ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบ ขอบจักมน มีขนหนามใกล้โคน แผ่นใบมีขนนุ่มสั้นกระจายด้านบน ขนคายหนาแน่นตามเส้นแขนงใบด้านล่าง เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น มีเส้นแขนงใบย่อย ก้านใบยาวได้ถึง 3.5 ซม. ไม่มีต่อมที่ก้านใบ

ดอกเทียนภูหลวง ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีชมพูอมม่วงสด ก้านดอกยาว 5-6 ซม. เกลี้ยง ใบประดับรูปแถบ ยาวประมาณ 8 มม. ติดใกล้โคนก้านดอก มีขนครุยยาว กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 2 กลีบ รูปแถบหรือรูปใบหอก ยาว 6-8 มม. มีขนหยาบปกคลุม กลีบปากรูปเรือ ปากกว้างประมาณ 1 ซม. มีรยางค์แข็งตอนปลาย เดือยรูปเส้นด้าย ตรง ยาว 4-5 ซม. กลีบดอกกลีบปากรูปหัวใจ ยาวได้ประมาณ 2 ซม. กว้างได้ถึง 2.5 ซม. เส้นกลางกลีบยาวประมาณ 1 ซม. ไม่มีปีก มีขนหยาบ ปลายมีเขาแคบ ๆ ยาวประมาณ 4 มม. กลีบข้าง กลีบคู่นอกลดรูปคล้ายรูปหัวใจ กลีบคู่ในรูปขอบขนาน ปลายกลีบเว้าตื้น ๆ แคปซูลเต่งกลาง มีขนหยาบ เมล็ดรูปไข่กลับ แบน ยาวประมาณ 3.5 มม. มีขนละเอียด

เทียนภูหลวง เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูหลวง จังหวัดเลย ขึ้นตามที่ชื้นแฉะและที่โล่งที่เป็นแผ่นหิน ความสูง 1300-1500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens phuluangensis Shimizu

วงศ์ Balsaminaceae

คำระบุชนิด "phuluangensis" ตั้งตามชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย สถานที่เก็บพันธุ์ไม้ต้นแบบ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Acta Phytotaxonomica et Geobotanica เล่ม 24 หน้า 37 ปีค.ศ. 1969 จากพันธุ์ไม้ต้นแบบ Shimizu et al. T-1535 (holotype: KYO)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ; ภูหินร่องกล้า พิษณุโลก)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Shimizu, T. (1969). Acta Phytotaxonomica et Geobotanica Vol. 24: 37

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.