เทียนสันติสุข

Thian Santisuk
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนสันติสุข ไม้ล้มลุก สูงได้ประมาณ 30 ซม. แตกกิ่ง ปลายกิ่งมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.5-6 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่มหรือเรียวสอบ ขอบจักมน มีขนต่อมตามจักจรดก้านใบ มีต่อมใกล้โคนแผ่นใบ แผ่นใบมีขนยาวด้านบน เกลี้ยงด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3 ซม.

ดอกเทียนสันติสุข ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ดอกสีม่วง ก้านดอกยาว 0.5-2.5 ซม. มีขนหนาแน่น ใบประดับขนาดเล็กติดที่โคนก้านใบ กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 2 กลีบ ยาวประมาณ 1 มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบปากเป็นถุง ด้านนอกมีขนหนาแน่น ปากกว้าง 5-6 มม. ลึกเท่า ๆ ความกว้าง เดือยโค้งเล็กน้อย ยาว 1-1.5 ซม. กลีบดอกกลีบกลางรูปหัวใจ ยาว 0.8-1 ซม. เส้นกลางกลีบเป็นสันตอนปลายคล้ายเขา มีขนหนาแน่น กลีบปีกยาว 1-1.2 ซม. แฉกลึก มีปื้นสีขาวด้านใน กลีบคู่นอกยาวกว่ากลีบคู่ในเล็กน้อย แคปซูลเต่งกลาง มีขนหนาแน่น ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีตุ่มทั่วไป

เทียนสันติสุข เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ, แม่แตง) และแม่ฮ่องสอน (ปาย) ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1300-1600 เมตร คล้ายกับ เทียนดอย Impatiens violiflora Hook.f. แต่มีขนาดกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเล็กกว่า กลีบปีกคู่นอกยาวกว่าคู่ใน ไม่มีจุดสีเหลืองกลางปื้นขาว และสันปีกเป็นเขาที่ปลายกลีบกลางมีขนาดใหญ่กว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens santisukii T.Shimizu

วงศ์ Balsaminaceae

คำระบุชนิด "santisukia" ตั้งเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตร์หอพรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Bulletin of the National Science Museum เล่ม 26 ฉบับที่ 2 ปีค.ศ. 2000 หน้า 39 จากพันธุ์ไม้ต้นแบบ T. Shimizu et al. 18588 (holotype: TNS; isotypes: BKF, KANA, K) ที่เก็บจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา; แม่คำปอง เชียงใหม่)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Shimizu, T. (2000). Bulletin of the National Science Museum, Series B, Botany Vol. 26(2): 39.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.