เทียนรัศมี

Thian Ratsami
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนรัศมี เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 80 ซม. ลำต้นอวบน้ำ แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 6-14 ซม. ขอบใบจักมนลึก มีขนแข็งระหว่างจัก ก้านใบยาว 0.5-2.5 ซม. มีต่อม 2 ต่อมที่โคน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง เรียงเกือบเป็นวงรอบ

ดอกเทียนรัศมี ดอกจำนวนมาก ก้านช่อยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีต่อม ก้านดอกยาว 1-3 ซม. ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับ ติดที่โคน กลีบเลี้ยงกลีบข้างมีขนาดเล็ก ปลายเป็นติ่ง กลีบปากเป็นถุง ยาว 0.6-0.7 ซม. เรียวยาว เดือยยาวประมาณ 2 ซม. กลีบดอกกลีบปากรูปคุ่ม ปลายมีจยอย กลีบปีกแฉกลึก ยาว 1-1.4 ซม. กลีบคู่นอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบคู่ในรูปไข่ เกือบกลม ยาวประมาณ 0.3 ซม.

ผลแบบผลแห้งแตก รูปแถบ ยาวประมาณ 2 ซม.

เทียนรัศมี พบที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในป่าดิบเขา ใต้ร่มเงาที่มีความชื้นสูง ระดับความสูง 2400-2500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens radiata Hook.f.

วงศ์ Balsaminaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.