เทียนชมพู

Thian Chomphu
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนชมพู (เทียนแพงพวย) เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 40 ซม. แตกกิ่งประปราย ลำต้นเกลี้ยง มีรากตามข้อใกล้โคนต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก ยาว 5-11 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อยห่างๆ ปลายหยักเป็นติ่งแหลม มีต่อมหนาม 2 ต่อมรูปกระบองใกล้โคนแผ่นใบ แผ่นใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ 6-8 เส้นในแต่ละข้าง เห็นไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1-3.5 ซม.

ดอกเทียนชมพู (เทียนแพงพวย) ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีม่วง ก้านดอกยาวได้ประมาณ 3 ซม. ใบประดับขนาดเล็กติดที่โคนก้านใบ กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 4 กลีบ กลีบคู่นอกรูปไข่ ยาว 0.6-1 ซม. กลีบคู่ในขนาดเล็กคล้ายเกล็ด กลีบปากรูปกรวยตื้นๆ ปากกว้างประมาณ 1.4 ซม. ลึกประมาณ 6 มม. เดือยเรียวยาว โค้ง ยาวประมาณ 4.5 ซม. กลีบดอกกลีบกลางรูปหัวใจ ยาวประมาณ 1.3 ซม. ที่โคนมีสันสูงประมาณ 2 มม. กลีบปีกแฉกลึก ขนาดเท่าๆ กัน รูปไข่กลับ ยาว 1.7-2.3 ซม. ปลายกลีบมีติ่งเล็กๆ โคนชิดกัน แคปซูลเต่งตรงกลาง เกลี้ยง เมล็ดรูปรี ยาวได้ประมาณ 2 มม.

เทียนชมพู (เทียนแพงพวย) พบเฉพาะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทยแถบจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นตามเขาหินปูนในป่าเบญจพรรณ ระดับความสูง 100-200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens spectabilis Triboun & Suksathan

วงศ์ Balsaminaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.