เทียนบุนนาค

Thian Bunnak
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนบุนนาค เป็น จากอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นเทียนชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เป็นทางการ

ผู้เชี่ยวชาญพืชสกุลนี้ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ กล่าวว่าจะตั้งชื่อเป็น Impatiens bunnakii คำระบุชนิด “bunnakii”ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นายบุนนาค สังขจันทร์ (Bunnak Sangkhachand) เจ้าหน้าที่หอพรรณไม้ผู้ล่วงลับไปแล้ว ท่านปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย ศ.ดร. เต็ม สมิตินันทน์ และเก็บตัวอย่างประมาณ 3,000 หมายเลข

รายงานจากภาคสนาม ทีมสำรวจพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens bunnakii ined.

วงศ์ Balsaminaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Forest Herbarium - BKF
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.