เทียนภูพาน

Thian Phu Phan
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนภูพาน เป็น ไม้ล้มลุกบนลานหินทรายอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร พบได้ในแถบอินโดจีน ตั้งขึ้นเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในปี ค.ศ. 1908 โดย Sir Joseph Dalton Hooker อดีตผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์คิว กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

คำระบุชนิด "harmandii" ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสำรวจชาวฝรั่งเศส Jules Harmand ผู้สำรวจพรรณไม้แถบไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ระหว่างปี ค.ศ. 1875 - 1877.

รายงานจากภาคสนาม ทีมสำรวจพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens harmandii Hook. f.

วงศ์ Balsaminaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Forest Herbarium - BKF
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.