เทียนยูงทอง

Thian Yung Thong
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนยูงทอง หรือ เทียนโกเมน เป็น พืชชนิดใหม่ของโลกและพืชถิ่นเดียวของไทย (endemic) จากเขาหินปูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตีพิมพ์เมื่อปี 2009 โดย ดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน และ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์เทียนของไทย

คำระบุชนิด "ruthiae" ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr Ruth Kiew นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งศึกษาพรรณพืชในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย : รายงานจากภาคสนาม ทีมสำรวจพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens ruthiae Suksathan & Triboun

วงศ์ Balsaminaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Forest Herbarium - BKF
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.