เทียนพังงา

Thian Phangnga
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เทียนพังงา หรือ เทียนมโนราห์ เป็น พืชล้มลุกขึ้นบนหินปูน ป่าดิบชื้นพังงา
(ขอขอบคุณ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ สำหรับชื่อพฤกษศาสตร์)

ทีมสำรวจพรรณไม้ภาคใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Impatiens macrosepala Hook. f.

วงศ์ Balsaminaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Forest Herbarium - BKF
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.