เครือเทพรัตน์

Khruea Theppharat
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

เครือเทพรัตน์ ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 ซม. มีขนรูปดาวกระจายตามแผ่นใบด้านบน ก้านใบ

ดอกเครือเทพรัตน์ ช่อดอก ริ้วประดับ และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปฝ่ามือ มี 3-5 แฉกตื้น ๆ ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ แผ่นใบด้านบนมีต่อมทั่วไป ก้านใบยาว 5-10 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ยาว 20-30 ซม. ดอกจำนวนมาก ริ้วประดับติดทน มี 5-7 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ ดอกสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม มีแถบสีแดง กลีบรูปไข่กลับ ยาว 3-3.5 ซม. ปลายกลีบม้วนออก เส้าเกสรเพศผู้ยาว 1.5-2 ซม. อับเรณูรูปเกือกม้า ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.6 ซม.

เครือเทพรัตน์ เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ตาก ใกล้ชายแดนพม่า และเชียงใหม่ (เชียงดาว) ขึ้นตามหุบเขาที่ลาดชันใกล้ลำธาร หรือเขาหินปูน ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ความสูง 350-700 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Thepparatia thailandica Phuph.

วงศ์ Malvaceae

ชื่อสกุล "Thepparatia" ตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนคำระบุชนิด "thailandica" ตั้งตามชื่อประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 34 หน้า 195-200 ปีค.ศ. 2006 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ Pooma et al. 4981 (holotype: BKF) ที่เก็บอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สกุล Thepparatia Phuph. อยู่ในเผ่า Gossypieae มีชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา; ท่าสองยาง ตาก)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Phuphathanaphong, L. (2006). Thepparatia (Malvaceae), a new genus from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) No. 34: 195-200.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.