คำแดง (กุหลาบพันปี)

Kham Daeng

กุหลาบพันปี หรือ คำแดง ไม้พุ่มหรือไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 30 ม. เปลือกแตกเป็นแผ่น มีเกล็ดขุยและขนสีขาวเทาอมน้ำตาลเหลืองหนาแน่นตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก และรังไข่ ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 7-15.5 ซม. ก้านใบยาว 1-2 ซม.

ดอกกุหลาบพันปี (คำแดง) ช่อดอกมี 10-20 ดอก ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-2 มม. มีต่อมกระจาย ดอกรูประฆัง สีแดง หลอดกลีบดอกยาว 1.5-3 ซม. กลีบรูปรีกว้าง ยาว 1-2 ซม. ปลายกลีบเว้าตื้น มีต่อมน้ำต้อยเป็นแถบหรือจุดกระจาย เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2.8 ซม. ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.5-3 ซม.

กุหลาบพันปี หรือ คำแดง พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ และพม่า ในไทยพบทางภาคเหนือเชียงใหม่ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 2200-2500 เมตร แยกเป็น var. peramoenum (Balf. f. & Forrest) T. L. Ming ใบเรียวแคบกว่า เกล็ดขุยและขนไม่หนาแน่น พบที่อินเดียและทางภาตตะวันตกของจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron delavayi Franch.

วงศ์ Ericaceae

คำระบุชนิด คำระบุชนิดตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Père Jean Marie Delavay (1834-1895)

ชื่อสามัญ: Delavay’s Rhododendron

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.