คำขาวเชียงดาว

Kham Khao Chiang Dao

คำขาวเชียงดาว หรือ กุหลาบขาวเชียงดาว ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. กิ่ง ใบ และผลอ่อนมีขนยาวหนาแน่น มีเกล็ดรังแคตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยง และผล ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ก้านใบยาว 2-7 มม.

ดอกคำขาวเชียงดาว (กุหลาบขาวเชียงดาว) ช่อดอก มี 2-5 ดอก ก้านดอกยาว 3-7 มม. มีขน กลีบเลี้ยงจักไม่ชัดเจน ขอบมีขนครุย ดอกรูปแตร สีขาวหรืออมชมพู ยาว 5-7 ซม. ปลายแฉกตื้น ๆ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ประมาณหลอดกลีบดอก ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอกเล็กน้อย โคนมีขนยาว อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. รังไข่มีเกล็ดรังแค ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ผลรูปทรงกระบอก ยาว 0.5-1 ซม. เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก

คำขาวเชียงดาว หรือ กุหลาบขาวเชียงดาว พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ขึ้นตามป่าสนเขาหรือที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1600-2200 เมตร แยกเป็น subsp. ciliicalyx พบที่จีนตอนใต้ และเวียดนามตอนบน ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่ากลีบดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron ciliicalyx Franch. subsp. lyi (H. Lév.) R. C. Fang

วงศ์ Ericaceae

ชื่อพ้อง:
Rhododendron ludwigianum Hosseus
Rhododendron lyi H. Lév.

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.