แดงประดับผา

Daeng Pra Dap Pha

แดงประดับผา หรือ กุหลาบผา ไม้พุ่ม อิงอาศัยหรือขึ้นบนดิน สูงได้ถึง 3 ม. ใบรูปไข่กลับหรือรูปรี ยาว 3.5-11 ซม. ใบอ่อนมีเกล็ดหนาแน่น ก้านใบมักแบน ยาว 3-15 ซม.

ดอกแดงประดับผา(กุหลาบผา) ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม มี 5-10 ดอก ใบประดับย่อยรูปแถบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ช่อดอกตูมมีเกล็ดหุ้มซ้อนหลายชั้น ก้านดอกย่อย ยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยงปลายแยกแฉกสั้น ๆ ดอกรูปแตร สีแดงอมส้ม ยาว 4-6 ซม. ด้านนอกมีเกล็ดประปราย ด้านในมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 10 อัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอกเล็กน้อย จานฐานดอกมีขนครึ่งบน รังไข่มีขนและเกล็ดหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาว 3.5-5 ซม. ผลรูปกรวยกลับ ยาว 3-4 ซม. มี 5 สัน ผิวมีขนและเกล็ด เมล็ดมีรยางค์เป็นขนที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 4 มม.

แดงประดับผา หรือ กุหลาบผา พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และบอร์เนียว ในไทยพบทางภาคใต้ตอนล่างที่ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามที่โล่งบนยอดเขา ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร แยกเป็น var. bancanum Sleumer ดอกขนาดเล็กกว่า แต่ก้านใบยาวกว่า พบที่สุมาตรา

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron longiflorum Lindl.

วงศ์ Ericaceae

คำระบุชนิด xxx

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์ - แว้ง นราธิวาส)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Sleumer, H. (1966). Ericaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 640-641.
Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 128.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.