กุหลาบมลายู

Kulap Malayu

กุหลาบมลายู หรือ กุหลาบแดงทักษิณ ไม้พุ่มอิงอาศัยหรือขึ้นตามพื้นดิน อาจสูงได้ถึง 5 ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยง รังไข่ และผล ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 4-15 ซม. ก้านใบยาว 1-2.2 ซม.

ดอกกุหลาบมลายู (กุหลาบแดงทักษิณ) ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง มี 3-8 ดอก ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านดอกยาว 0.6-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงจักรูปสามเหลี่ยมตื้น ๆ ดอกรูปแตร สีแดงส้ม มีเกล็ดกระจายด้านนอก หลอดกลีบดอกยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 5-7 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ผลรูปทรงกระบอกเรียวแคบ ยาว 2-2.5 ซม. เมล็ดปลายมีรยางค์เป็นขนทั้ง 2 ด้าน

กุหลาบมลายู หรือ กุหลาบแดงทักษิณ พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา และบอร์เนียว ในไทยพบทางภาคใต้ตอนล่างที่ยะลา ขึ้นตามสันเขา ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron malayanum Jack

วงศ์ Ericaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: flickrhivemind.net
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.