คำขาว (กุหลาบป่า)

Kham Khao

คำขาว หรือ กุหลาบป่า ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 5-17 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกมี 1-5 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 ซม. เกลี้ยง กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก จักตื้น ๆ

ดอกคำขาว (ดอกกุหลาบป่า) ดอกรูปแตรแคบ ยาว 4-5.5 ซม. กลีบแฉกลึก สีขาวมีปื้นสีเหลืองด้านใน เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 3.5-4 ซม. โคนก้านชูอับเรณูมีขนเป็นขุย รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 ซม. ผลเกลี้ยง รูปทรงกระบอก ปลายแหลมยาว ยาว 3.5-7 ซม.

คำขาว หรือ กุหลาบป่า พบที่อินเดีย จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ น่าน ภาคตะวันออกที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี และภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ยะลา ขึ้นตามป่าดิบแล้งที่ชุ่มชื้น และป่าดิบเขา ความสูง 700-1500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron moulmainense Hook.

วงศ์ Ericaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - เขาเหมน นครศรีธรรมราช
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.