กุหลาบแดง

Kulap Daeng

กุหลาบแดง ไม้พุ่ม สูง 1-5 ม. มีขนละเอียดหรือขนเอนสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง กลีบเลี้ยง รังไข่ และผล ใบรูปไข่ รูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 1.5-10 ซม. ก้านใบยาว 0.2-0.6 ซม. ช่อดอกมี 2-6 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 8 มม. กลีบเลี้ยงแฉกลึก รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-7 ซม. ขอบมีขนครุย

ดอกกุหลาบแดง ดอกรูประฆัง สีแดงอมชมพูหรือแดงเข้ม มีจุดสีเข้มกระจาย ยาว 3.5-6 ซม. กลีบรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน โคนมีขน ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ผลรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม.

กุหลาบแดง พบที่จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พม่า และลาว ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูเรือ ภูหลวง และภูกระดึง จังหวัดเลย ขึ้นตามชายป่าหรือริมลำธารในป่าดิบเขา และป่าสน ความสูง 1000-1300 เมตร แยกเป็น var. mesembrinum Rehder ดอกสีขาวหรือชมพู พบที่จีนตอนใต้ และพม่าตอนบน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron simsii Planch.

วงศ์ Ericaceae

ชื่อสามัญ: Indian Azalea

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล - ภูหลวง เลย
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.