แคทุ่ง

Khae Thung

แคทุ่ง เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบประกอบยาว 10-24 ซม. ใบย่อยมี 2-4 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-13 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีต่อมประปราย ก้านใบย่อยยาวได้ถึง 2.2 ซม.

ดอกแคทุ่ง ช่อดอกมี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-3.3 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 3.5-5 ซม. หลอดกลีบดอกส่วนโคน ยาว 10-17 ซม. ส่วนบานออกยาว 2-3.4 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.5-2 ซม. อันที่เป็นหมันยาวประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 11-12 ซม.

ผลแคทุ่ง ผลรูปแถบ บิดงอ ยาว 25-60 ซม. ผนังกั้นหนาเป็นคอร์ก เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม บาง ยาว 2.5-3 ซม. รวมปีก

แคทุ่ง พบที่กัมพูชา เวียดนาม และคาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะหรือท้องไร่ท้องนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Dolichandrone columnaris Santisuk

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่ออื่น: แคทุ่ง, แคนา, แคยอดดำ (ภาคใต้)

ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dolichos” ยาว และ “andros” เกสรเพศผู้ ตามลักษณะของเกสรเพศผู้

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 54-55.
van Steenis, C.G.G.J. (1977). Bignoniaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 141-144.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.