แคนา

Khae Na

แคนา เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบประกอบยาว 12-35 ซม. มีใบย่อย 3-5 คู่ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 5-14 ซม. ขอบใบจักห่าง ๆ โคนเบี้ยว ก้านใบยาว 0.5-1.3 ซม.

ดอกแคนา ช่อดอกยาว 2-3 ซม. ก้านดอกยาว 1.8-4 ซม. กลีบเลี้ยงเป็นกาบ ยาว 4-5 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 6-10 ซม. ปลายบานออกรูประฆัง ยาว 5-8 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 3-5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 12 ซม.

ผลแคนา ผลรูปแถบ บิดงอ ยาวได้ถึง 85 ซม. เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม ยาว 2.2-2.8 ซม. รวมปีกบางใส

แคนา พบที่พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ชายทุ่งหรือทุ่งนา ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Bignonia serrulata Wall. ex DC.

ชื่ออื่น: แคเก็ตถวา, แคขาว (Chiang Mai); แคตุ้ย (Northern); แคทราย (Nakhon Ratchasima); แคนา (Central); แคแน (Northern); แคป่า (Lampang, Loei); แคฝอย, แคฝา (Northern); แคพูฮ่อ (Lampang); แคยาว (Prachin Buri); แคหยุยฮ่อ, แคแหนแห้ (Northern); แคอาว (Prachin Buri)

ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dolichos” ยาว และ “andros” เกสรเพศผู้ ตามลักษณะของเกสรเพศผู้

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 54.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.