แคทะเล

Khae Thale

แคทะเล เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งอ่อนมักมีเมือกเหนียว ใบประกอบยาว 8-35 ซม. ใบย่อยมี 2-4 คู่ รูปไข่ถึงรูปใบหอก ยาว 7-16 ซม. ก้านใบย่อยยาว 0.4-1 ซม.

ดอกแคทะเล ช่อดอกยาว 2-4 ซม. มี 2-8 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 3-9 ซม. หลอดกลีบดอกส่วนโคนยาว 8-13 ซม. ส่วนบานออกยาว 3-5 ซม. เกสรเพศเมียยื่นเลยพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย

ผลแคทะเล ผลรูปแถบโค้งเล็กน้อย ยาว 30-60 ซม. ผนังกั้นแข็ง เมล็ดและปีกหนาเป็นคอร์ก ยาว 1.3-1.8 ซม. รวมปีก

แคทะเล พบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคกลาง และภาคใต้แถบจังหวัดชายทะเล ขึ้นตามชายป่าโกงกางด้านในหรือริมแม่น้ำที่น้ำทะเลท่วมถึง เมล็ดบดมีสรรพคุณระงับประสาท จิตผิดปกติ ใบใช้ประคบแผลไฟไหม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Schum.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: Mangrove trumpet tree

ชื่ออื่น: แคทะเล (Trat); แคน้ำ (Central)

ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dolichos” ยาว และ “andros” เกสรเพศผู้ ตามลักษณะของเกสรเพศผู้

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 52-56.
van Steenis, C.G.G.J. (1977). Bignoniaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 141-144.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.